Get Adobe Flash player

Маркетингове дослідження ринку

 Маркетингове дослідження ринку складається з декількох етапів:

  1. Аналіз постачальників та системи постачання.
  2. Визначення критеріїв вибору постачальників.
  3. Вибір постачальників.
  4. Укладання договору з постачальниками.
  5. Виконання договірних зобов’язань.

 

В рамках першого етапу здійснюється загальний огляд ринку постачальників. Важливість цього етапу пояснюється не стільки тим, що в умовах сучасного ринку функціонує їх велика кількість, скільки, головним чином, важливістю знайти надійного партнера в реалізації логістичної стратегії.