Система закупівель

 Процес закупівлі товарів, робіт та послуг на ПрАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ" здійснюється відповідно до діючого законодавства. Для здійснення закупівель товарів, робіт та послуг проводяться тендери.

На Товаристві створено відділ з питань координації закупівель, який займається організацією процедур закупівель та здійснює координацію та контроль закупівель товарів, робіт та послуг філіями Товариства. Для цього відділом розроблено та затверджено Положення "Про порядок планування та організації закупівель товарів, робіт і послуг на ВАТ "Київ-Дніпровське МППЗТ".

Також відділ з питань координації закупівель вивчає кон’юнктуру товарних ринків та проводить маркетингові дослідження ринку стосовно цін товарів, робіт і послуг, що мають значну питому вагу в діяльності підприємства, що в свою чергу забезпечує раціональне та ефективне використання коштів підприємства. При моніторингу цін також враховуються висновки Торгово-промислової палати України.