Перейти до вмісту

Позитивна динаміка роботи ПрАТ “Київ-Дніпровське МППЗТ” протягом 9 місяців 2023 року

  • Новини

З початку року ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» вдалося досягти значного росту доходів, заробітної плати, забезпечення значним запасом ПММ філій (олива, паливо тощо), своєчасного та якісного ремонту рухомого складу та залізничних колій, ефективного використання майна Товариства, шляхом передачі його в оренду.

Як результат, спостерігається тенденція до зростання доходів та відповідно прибутку Товариства й інших важливих показників, про що свідчать дані фінансової звітності за 9 місяців 2023 року в порівнянні з минулим періодом 2022 року, а саме:

  • чистий дохід від надання послуг з перевезення та інших супутніх послуг зріс на 151% та склав 470 млн грн (за попередній період 312 млн грн);
  • валовий прибуток збільшився на 200% і становить 71 млн грн (за 2022 рік – 35 млн грн);
  • інші операційні доходи зросли на 155%. Основною причиною росту стало надання Товариством в оренду нерухомого майна філій, яке не задіяне у технологічному процесі;
  • фінансовий результат до оподаткування склав 21 млн грн, при минулорічних збитках у 9 млн грн.

Спостерігається стале зростання рівня заробітної плати, яке за 9 місяців поточного року становить 171 млн грн (за минулий рік 139 млн грн (123%)).

У 2023 році Товариством було повернуто позику в сумі 18 млн грн, отриману для сплати дивідендів державі, і таким чином Товариством виконано свої зобов’язання перед державою своєчасно та в повному обсязі.

У важкі часи на початку 2022 року для забезпечення безперебійної роботи філій керівництвом Товариства було вжито дієвих заходів та отримано товарну позику дизельним паливом на суму понад 8 млн грн, що забезпечило надання послуг з перевезення, зокрема й для стратегічно вважливих напрямів. Наразі зазначену позику Товариством повернуто в повному обсязі.

Ефективні управлінські рішення керівництва позитивно вплинули й на виконання зобов’язань перед постачальниками товарів робіт та послуг, та відповідне зменшення (200%) кредиторської заборгованості з 69 млн грн (початок 2022 р.) до 34 млн грн (на 01.10.2023).

Очікуваний розмір податків до бюджету за 2022-2023 роки становитиме 408 млн грн, обліковується переплата з земельного податку, зокрема і по місту Києву.

Для збереження трудового потенціалу та майна Товариства керівництвом вживаються всі необхідні заходи для фінансування збиткової діяльності окремих філій, що знаходяться в зоні бойових дій.

Важливим досягненням Товариства, незважаючи на перепони органів місцевого самоврядування, розпочаті ще у 2008 році, було проведення реєстрації речового права двох земельних ділянок загальною площею 4,5 га, що розташовані в м. Вишгород, та повернуто у власність держави майно, яке знаходиться на зазначених земельних ділянках та яке було незаконно відчужене у користування приватними структурами.

Земельний банк Товариства за 2023 рік зріс на 105 га за рахунок проведення реєстрації земельних ділянок.

Лише за 9 місяців 2023 року прийнято 13 управлінських рішень, внаслідок чого укладено 13 договорів оренди майна Товариства на суму понад 4 млн грн, порівняно з минулим періодом – 0,4 млн грн, зростання становить понад 1000%.

Товариством, у зв’язку з ростом доходів та чистого прибутку проти планових, подані зміни до фінансового плану на 2023 рік з уточненням росту чистого прибутку з 0,5 млн грн до 10 млн грн, з яких дивіденди до держави становитимуть 4 млн грн при затверджених 0,2 млн грн, та 30% від отриманого прибутку в сумі 2,5 млн грн планується направити на відновлення зруйнованого та пошкодженого майна, постраждалого від бойових дій.