Перейти до вмісту

Всі вакансії

Головний бухгалтер


Херсонська філія
повна занятість
в офісі

14500₴

Обов’язки:

 • Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.
 • Організує роботу бухгалерії, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
 • Вимагає від підрозділів та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
 • Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
 • Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
 • Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
 • Забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
 • Здійснює контроль за  раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.  

Умови роботи:

 • Офіційне працевлаштування з першого дня.
 • Повна зайнятість.
 • Повне дотримання КЗпП, відпустка 28 календарних дні.
 • Додаткові медичне страхування, матеріальна допомога на оздоровлення тощо.
 • Премії за підсумками роботи за місяць.